Prelucrarea datelor

 1. Informatii generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

Operatorul care prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul site-ului boematelier.ro este societatea BOEM CHOCOLATERIE SRL, persoana juridica organizata in conformitate cu legislatia aplicabila, avand sediul in Sat Bucov, Comuna, Judetul Prahova, J29/718/2021, CUI 43919408.

Operatorul BOEM CHOCOLATERIE SRL (denumit in continuare „Operatorul” sau „Boematelier”) poate fi contactat la sediul sus-mentionat sau la adresa de email boematelier.shop@gmail.com, mentionand DPO in subiectul mesajului.

Conform cerintelor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) precum si celor ale Legii nr. 190/2018 privind masurile de aplicare a acestui Regulament, Boem Atelier are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza membrilor (presupune efectuarea unui cont) sau clientilor site-ului boematelier.ro. (presupune doar vizitare site-ului fara a avea un cont).

 1. 2Datele cu caracter personal prelucrate de operator prin intermediul site-ului boematelier.ro:

Operatorul colecteaza date cu caracter personal pe faza furnizarii voluntare de catre persoanele vizate (Clienti/Membri ai site-ului, asa cum acestia sunt definiti in cadrul pct. 1 din Termeni si Conditii („Definitii”). Categoriile de date cu caracter personal colectate depind de natura modului in care vizitatorul doreste sa interactioneze cu site-ul boematelier.ro.

Datele personale sunt prelucrate de Boem Atelier:

2.1 Pentru efectuarea unei comenzi de catre un Client (fara a avea un cont)- Boem Atelier poate colecta informatii de contact cum ar fi urmatoarele categorii de date cu caracter personal: date necesare pentru efectuarea comenzii (nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, produsele dorite); date necesare efectuarii platii comenzii (tip card, numarul cardului de credit/debit, numele titularului, data expirarii si codul de securitate). Suplimentar, pot fi prelucrate numele si prenumele precum si numarul de telefon al destinatarului in cazul comenzilor surpriza sau dupa caz, pentru care se indica o alta persoana decat Clientul/Membrul pentru livrare.

2.2. Pentru inregistrarea unui cont de Membru, se colecteaza numele, prenumele,  adresa de e-mail si numarul de telefon, date utilizate ulterior pentru finalizarea si transmiterea de comenzi; In vederea utilizarii Contului, se prelucreaza parola si informatii specifice din sectiunile Contului, precum: comenzi plasate, adrese de livrare/de facturare, nume afisat.

2.3. Pentru a putea fi contactat de BOEM CHOCOLATERIE SRL pentru orice intrebari sau informatii privind produsele comercializate, se colecteaza numele, prenumele si adresa de e-mail;

2.4. In scop de marketing, pentru newsletter, se prelucreaza adresa de e-mail.

 1. Alte categorii de date care pot fi colectate

3.1.  BOEM CHOCOLATERIE SRL poate sa colecteze involuntar si alte date ce nu conduc la identificarea unica a persoanei vizate (ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri tehnici) furnizate de browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite de catre BOEM CHOCOLATERIE SRL pentru a imbunatati comenzile oferite Clientilor sau Membrilor sai.

3.2.  BOEM CHOCOLATERIE SRL poate sa colecteze involuntar si informatii care ar putea conduce la identificarea vizitatorilor www.boematelier.ro cum ar fi adresa IP, orasul si tara unde este Clientul/Membrul. BOEM CHOCOLATERIE SRL nu va utiliza astfel de informatii pentru a identifica vizitatorii site-ului si nu va face publice astfel de informatii, altfel decat in conditiile descrise in prezenta Politica de Confidentialitate.

3.3.  Site-ul  www.boematelier.ro  este afiliat cu Facebook si Instagram intr-o retea de marketing on-line bazata pe comportamentul vizitatorilor site-ului. Prin urmare, in pagina vor fi linii de cod de la Facebook si Instagram ce retin ca persoana respectiva a vizitat pagina apartinand BOEM CHOCOLATERIE SRL si prin urmare, ca exista un interes legat de produse similare celor comercializate de BOEM CHOCOLATERIE SRL. In continuare, Facebook-ul si Instagram-ul facand parte din retele mai largi de marketing, poate genera pe statia de lucru a persoanei vizate si alte informatii ale partenerilor sai din acelasi domeniu. Blocarea incarcarii tuturor fisierelor de tip cookie va conduce si la blocarea acestor comunicari din partea Facebook  sau Instagram sau ale partenerilor.

 1. Care sunt scopurile si temeiurile prelucrarii

4.1. BOEM CHOCOLATERIE SRL prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri si temeiuri legale:

 • in scopul executarii contractului: pentru a asigura accesul acestuia la comanda dorita, in vederea validarii, expedierii si facturarii produselor catre acesta sau pentru rezolvarea anularilor, rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale ori a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau produsele achizitionate de catre acesta;
 • in baza consimtamantului Membrului/Clientului site-ului, pentru contactarea acestuia, spre a oferi informatii privind produsele comercializate, la cererea sa voluntara;
 • in baza consimtamantului expres al Membrului/Clientului site-ului in scopuri de marketing, pentru trimiterea de newslettere, in format exclusiv electronic;
 • in interesul legitim al Operatorului, datele personale prevazute la art. 2 si art. 3 pentru a imbunatati serviciile oferite Membrilor sau Clientilor incluzand dar nelimitandu-se la contactarea acestora pentru evaluarea produselor achizitionate, pentru transmiterea de comunicari particularizate periodic, in baza relatiei adecvate dintre BOEM CHOCOLATERIE SRL si Client/Membru cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materia protectiei datelor;

4.2. Prin vizitarea site-ului, prin crearea contului sau a completarii formularelor de contact ori de solicitare informatii pentru produs, fiecare persoana vizata si-a exprimat acordul ca BOEM CHOCOLATERIE SRL sa prelucreze datele acestuia cu caracter personal, in conformitate cu scopurile declarate in prezenta Politica de Confidentialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si oricaror alte dispozitii legale incidente;

4.3. BOEM CHOCOLATERIE SRL prelucreaza datele in mod legal, echitabil si transparent. Prelucrarea datelor se realizeaza in scopuri determinte, explicite si legitime. Procesarea datelor este adecvata si limitata, doar in raport de necesitatea realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personal vor fi retinute doar pe perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securitatii si integritatii datelor. Niciun transfer de date nu se va realiza fara masuri de precautie adecvate.

4.4. BOEM CHOCOLATERIE SRL a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor legale internationale si nationale in vigoare. Pentru protejarea informatiilor colectate in scopurile mentionate de la Membru sau Client, BOEM CHOCOLATERIE SRL utilizeaza certificarea Secure Sockets Layer (SSL).

4.5. BOEM CHOCOLATERIE SRL nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.boematelier.ro, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane imputernicite carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele BOEM CHOCOLATERIE SRL sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a BOEM CHOCOLATERIE SRL sau a angajatilor ori contractorilor/partenerilor acesteia. BOEM CHOCOLATERIE SRL, impreuna cu colaboratorii sai (persoane imputernicite), isi asuma responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.

4.6. BOEM CHOCOLATERIE SRL utilizeaza platforma MailChimp pentru pentru transmiterea mesajelor de marketing-newslettere. MailChimp se declara a fi in conformitate cu Regulamentul 679/2016 si ofera posibilitatea renuntarii in orice moment la abonarea la newsletter.

 1. Drepturile persoanei vizate:

5.1. Oricare Membru sau Client are, ca persoana vizata, urmatoarele drepturi in raport cu BOEM CHOCOLATERIE SRL, ca operator de date cu caracter personal:

5.1.1 Dreptul de acces  inseamna dreptul Membrului sau Clientului de a obtine o confirmare din partea BOEM CHOCOLATERIE SRL ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana in cauza si, in caz afirmativ, se poate obtine acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

5.1.2. Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, insa doar daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

5.1.3. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul Membrului sau Clientului de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, Membrul sau Clientul are cu precadere dreptul  de a se opune prelucrarii in orice moment.

5.1.4. Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea  BOEM CHOCOLATERIE SRL.

5.1.5. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul Membrului sau Clientului de a solicita sa fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana in cauza decide sa isi retraga consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana in cauza se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

5.1.6. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care Membrul sau Clientul contesta exactitatea datelor prelucrate de BOEM CHOCOLATERIE SRL, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana in cauza se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care BOEM CHOCOLATERIE SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana in cauza le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a  opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale BOEM CHOCOLATERIE SRL prevaleaza asupra celor apartinand Membrului sau Clientului.

Pentru exercitarea drepturilor, Membrul sau Clientul se va adresa BOEM CHOCOLATERIE SRL, printr-o cerere formulata in scris si transmisa la adresa din 1 Decembrie, judetul Ilfov sau prin intermediul unui e-mail, transmis la adresa de e-mail: boematelier.shop@gmail.com.

 1. Durata prelucrarii

6.1. Datele cu caracter personale procesate de BOEM CHOCOLATERIE SRL sunt retinute pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 10 ani, in functie de scopul colectarii datelor personale, dupa cum urmeaza: datele furnizate prin intermediul formularului de comanda vor fi stocate pentru o perioada de 10 ani de la momentul colectarii, datele furnizate pentru crearea unui cont vor fi retinute pentru o perioada de 3 ani de la ultima logare a Membrului, datele furnizate prin completarea formularului de contact sau de solicitare informatii pentru produs pentru o perioada de 3 ani de la momentul colectarii, datele prelucrate in scop de marketing pe baza de consimtamant expres al persoanei vizate pana la retragerea consimtamantului, iar datele prelucrate in scop de marketing in interesul legitim al Operatorului pentru o perioada de 5 ani calculata de la momentul ultimei achizitii de pe www.boematelier.ro.

 1. Transmiterea datelor cu caracter personal

7.1. Dupa caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal, urmatoarelor categorii de destinatari:

 • Furnizorilor de servicii de curierat (Urgent Cargus);
 • Furnizorilor de servicii de plata/bancare;
 • Furnizorilor de servicii de marketing;
 • Furnizorilor de servicii IT.
 1. Stocarea datelor cu caracter personal

8.1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene si pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Acestea sunt retinute pentru o perioada adecvata scopului pentru care au fost prelucrate. Ca regula, datele cu caracter personal prelucrate sunt eliminate prin stergere din evidentele electronice imediat dupa prestarea serviciului care a impus colectarea acestora.

 1. Modificarea Politicii de confidentialitate

9.1. Daca BOEM CHOCOLATERIE SRL va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, va publica respectivele moficari pentru a informa persoale vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.

 1. Plangeri

10.1. In situatia in care se considera ca drepturile prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, orice persoana vizata are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

Shopping cart

Oferim transport gratuit la comenzile de peste 250 RON

Sign in

No account yet?

Utilizăm cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Prin navigarea pe acest site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor de către noi.
Shop
Wishlist
0 items Cart
My account